Detta finns med i ENAR:s Zipfil

 • Rapportera fågelobservationer till Svenska rapportsystemet Svalan.
 • Lägga in dina egna bilder och koppla till observationerna. Innehåller också bildkategoriseringsfunktion.
 • Fågelidentifikationsguide artbestämningshjälp Snabbhjälp.
 • Skapa reserapporter
 • Ta ut alla möjliga listor till skärm, skrivare eller datafiler.
 • Skapa HTML-filer för publicering på internet Om du har någon hemsida förstås.
 • Lägga till egna arter, raser, ordningar, familjer.(systematik) Ja inte bara fåglar utan vad som helst du önskar ha med.
 • Skapa din egen arthandbok med ljud, bild och text. Innehåller också möjlighet till frågesport ljud/bild.
 • Skriva ut artkort liknande 300 fåglar i Sverige, eller ett s.k. listkort.
 • Hålla koll på när fåglarna anländer (Fenologi)
 • Frågesport (Svensk - latin och vice versa)
 • Plus en hel del andra funktioner.
 • Inmatning av ringmärkningsdata.
 • ENAR kan köras på USB-minne. (behöver ingen installation)
 • För sportfiskaren en fångstregistreringsmodul med 102 vanliga fiskarter.

 • Geografiskt uppdelat i 194 länder , landskap och socknar/kommuner.
  Fåglar artlista holarktis, (kan uppdateras till världslista) enl Clements 6.9 (dec 2014) och djurlista (Europas däggdjur) samt
  Europas, Turkiet och Nordafrikas dagfjärilar och trollsländor, amfibier, Europas reptiler

  Uppdaterad 2024-01-17

  ENAR:s startsida