Inmatning av ringmärkningsdata

Föregående Nästa

Du registrerar dina ringmärkningsdata i detta formulär. Ringmärkningsserier kan läggas upp. Automatisk framräkning av ringmärkningsnummer.

De andra två alternativen.

  1. Inmatning av observation, en och en. (lämpligt om man varit på flera lokaler och inte har så många obsar att registrera)
  2. Exkursionsrapport. Lägg in många observationer på en lokal.
  3. Svalanliknande inmatning . Underlättar för den som skriver in många observationer och är van Svalan.