Reserapport ur sökningen

Man använder sökfunktionen i ENAR för att skaffa sig ett underlag för reserapporten.

Givetvis kan du innan resan skapa /skriva ut en resechecklista som du bockar av dina obsar i.


Du får sedan välja fonter och andra grundinställningar

Ladda ner fil för att se hur resultatet blir. Resultat