Fenologi-listor

Det finns möjlighet till tre olika listor


Tidigaste observationer:

 

Fenologi-kort

Om man väljer fenologi-kort för en art kan man få fram första observation under varje år