Listor (manuella)

Antalet listor som du kan få ut är i princip obegränsade. Fantasin sätter gränserna

Listor man gör manuellt är bl.a.

  • Krysslistor obegränsad mängd. Spara listan som en fil
  • Månadslistor Genom att skriva datum för en art i en månadstabell, och spara listan som en fil.

Alla listor går att skriva ut som ett artkort liknande miniförteckningen 300 arter Sveriges fåglar.