Systematik

Funktion för att kunna lägga in nya egna ordningar, familjer, arter. Sortera om enligt nya vetenskapliga rön. Flera olika systematiker.
Du kan också lägga in amfibier, kräldjur, insekter, växter, fiskar, däggdjur. Däggdjurslistan innehåller Europas däggdjur samt diverse "vanliga" djur från resten av världen. De andra får du fylla i själv