Checklista/miniartlista

Skriver ut ett A4 papper som du viker två gånger och får en miniartlista

I ENAR kan du skapa i princip vilken lista du vill. Från din livslista, en landskapslista eller en lista du knåpar ihop själv