NYTT! 2012-02-01. Flytta data från Svalan till ENAR

Börja med att öppna Svalans startsida. Logga in och välj menyn "Visa fynd"

Sedan är det upp till dig vad du vill hämta för data. Jag visar ett exempel på uttag för en viss period.

Klicka på period

Klicka på Övriga inställningar och kryssa i rutorna

Nu är det dags att klicka på "Presentera fynd" och välja alternativet "Mina observationer"

Tryck på "Öppna sidan som excelblad"

Markera hela excelbladet "Ctrl-A" och kopiera med "Ctrl-C", öppna Excel och klistra in med "Ctrl-V". Spara sedan din excelfil i lämpligt namn.