Index Lokal: Hartsö Enskär (Södermanland)
9 (9) Datum: 1984-09-07