Index Lokal: Spillvattenbäcken (Medelpad)
10 (10) Datum: 2009-04-13

Foto: Tina Fjärem