Ringtrast / Ring Ouzel (Turdus torquatus)

Sörviken, 2015
Svaningen, 2014
Geiranger, 2011
Geiranger, 2011