Tjäder / Eurasian Capercaillie (Tetrao urogallus)

Stavsjön, 2015
Ännsickssjön, 2015
Rundbacken, 2015
Abborrvattnet, 2014
Strocktjärnarna, 2014
Strocktjärnarna, 2014
Strocktjärnarna, 2014
Svaningen, 2014
Linjeviken, 2013
Linjeviken, 2013