Morkulla / Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola)

Brännäs brygga, 2013
Lilltjärnkojan, 2013
Lilltjärnkojan, 2013
Lilltjärnkojan, 2013
Lilltjärnkojan, 2013
Lilltjärnkojan, 2013
Lilltjärnkojan, 2013
Lilltjärnkojan, 2013
Lilltjärnkojan, 2013
Kovland (generellt), 2012