Järnsparv / Dunnock (Prunella modularis)

Lörudden, 2014
Violvägen, 2010
Violvägen, 2010
Kungsnäs, Selångers kyrka, 2010
Violvägen, 2009
Violvägen, 2009
Violvägen, 2009
Violvägen, 2009
Ännsicklandet, 2007
Åstholmen, 2007