Alförrädare / Steller's Eider (Polysticta stelleri)

Vadsö, 2015
Vadsö, 2015
Vadsö, 2015
Vadsö, 2015
Vadsö, 2015
Vadsö, 2015
Hartungsviken, 2008
Lörudden, 1984