Storskrake / Common Merganser (Mergus merganser)

Lörudden, 2015
Barsviken, 2014
Bergsåkerstjärnen, 2014
Bergsåkerstjärnen, 2014
Långharsholmen, 2013
Långharsholmen, 2013
Långharsholmen, 2013
Stornäskajen, 2013
Stornäskajen, 2013
Björköviken, 2012