Blåhake / Bluethroat (Luscinia svecica)

Norrviken, 2015
Norrviken, 2015
Stekenjokk, 2013
Ardna, 2010
Ardna, 2010
Ardna, 2010
Silvervägen fjällen, 2009
Storulvån, 2007
Mingen, Rotvik, 1983
Mingen, Rotvik, 1983