Dvärgmås / Little Gull (Hydrocoloeus minutus)

Brännäs brygga, 2014
Stornäsets reservat, 2013
Stornäsets reservat, 2013
Björköviken, 2012
Björköviken, 2012
Björköviken, 2012
Björköfjärden, Vikarbodarna, 2009
Björköfjärden, Vikarbodarna, 2009
Björköfjärden, Vikarbodarna, 2009
Björköfjärden, Vikarbodarna, 2009