Större hackspett / Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major)

Lörudden, 2014
Lörudden, 2014
Lörudden, 2014
Lörudden, 2014
Lörudden, 2014
Lörudden, 2014
Lörudden, 2014
Lörudden, 2014
Lörudden, 2013
Lörudden, 2013