Skrattmås / Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus)

Gärdetjärnen, 2014
Brännäs brygga, 2014
Brännäs brygga, 2014
Brännäs brygga, 2014
Brännäs brygga, 2014
Brännäs brygga, 2014
Lörudden, 2014
Lörudden, 2014
Stornäskajen, 2013
Stornäskajen, 2013