Nattskärra / Eurasian Nightjar (Caprimulgus europaeus)

Ännsicklandet, 2015
Ännsicklandet, 2015
Hartsö Enskär, 2004