Skärpiplärka / Rock Pipit (Anthus petrosus)

Runde, 2012
Runde, 2012
Runde, 2012
Runde, 2012
Runde, 2012
Stornäset, tornet, 2012
Stornäset, tornet, 2012
Stornäset, tornet, 2012