Sorteringsordning
Bokstavsordning
/
Systematisk

Aftonfalk
Alfågel
Alförrädare
Backsvala
Bergfink
Berguv
Bivråk
Biätare
Björktrast
Bläsand
Bläsgås, rasen flavirostris
Blå kärrhök
Blåhake
Blåmes
Bofink
Brun glada
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Buskskvätta
Busksångare
Bändelkorsnäbb
Dalripa
Domherre
Drillsnäppa
Dubbeltrast
Duvhök
Dvärgmås
Dvärgsparv
Ejder
Enkelbeckasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällabb
Fjällgås
Fjällpipare
Fjällripa
Fjälluggla
Fjällvråk
Flodsångare
Forsärla
Gluttsnäppa
Gransångare
Gravand
Gräsand
Gräshoppsångare
Grå flugsnappare
Grågås
Gråhakedopping
Gråhäger
Gråsiska
Gråsparv
Gråspett
Gråtrut
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Grönsångare
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Gök
Göktyta
Halsbandsflugsnappare
Havssula
Havstrut
Havsörn
Hornuggla
Hussvala
Hämpling
Härmsångare
Höksångare
Hökuggla
Jorduggla
Järnsparv
Järpe
Kaja
Kanadagås
Kentsk tärna
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Kornknarr
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfågel
Kungsörn
Kustlabb
Kustpipare
Kärrsnäppa
Kärrsångare
Ladusvala
Lappsparv
Lappuggla
Lavskrika
Ljungpipare
Lunnefågel
Lärkfalk
Lövsångare
Mindre flugsnappare
Mindre hackspett
Mindre korsnäbb
Mindre strandpipare
Morkulla
Mosnäppa
Myrsnäppa
Nattskärra
Näktergal
Nötkråka
Nötskrika
Nötväcka
Ormvråk
Orre
Ortolansparv
Pilfink
Pilgrimsfalk
Prärielöpare
Pungmes
Pärluggla
Rapphöna
Ringduva
Ringtrast
Rosenfink
Roskarl
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödhake
Rödspov
Rödstjärt
Rödvingetrast
Rördrom
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Sandlöpare
Sidensvans
Sillgrissla
Silltrut
Silvertärna
Sjöorre
Skata
Skedand
Skogsduva
Skogssnäppa
Skrattmås
Skräntärna
Skäggdopping
Skäggmes
Skärfläcka
Skärpiplärka
Skärsnäppa
Slaguggla
Smalnäbbad simsnäppa
Smådopping
Småfläckig sumphöna
Smålom
Småskrake
Småsnäppa
Småspov
Småtärna
Snatterand
Snösiska
Snösparv
Sothöna
Sparvhök
Sparvuggla
Spillkråka
Spovsnäppa
Stare
Steglits
Stenfalk
Stenknäck
Stenskvätta
Stjärtand
Stjärtmes
Storlabb
Storlom
Stormfågel
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Strömstare
Större hackspett
Större strandpipare
Större turturduva
Svart kråka
Svarthakedopping
Svarthätta
Svartmes
Svartsnäppa
Svarttärna
Svartvit flugsnappare
Svärta
Sädesärla
Sädgås
Sävsparv
Sävsångare
Sånglärka
Sångsvan
Talgoxe
Tallbit
Talltita
Taltrast
Tjäder
Tobisgrissla
Tofsmes
Tofsvipa
Toppskarv
Tordmule
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trastsångare
Tretåig hackspett
Tretåig mås
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Trädpiplärka
Turkduva
Turturduva
Törnskata
Törnsångare
Varfågel
Vassångare
Vigg
Vit stork
Vitkindad gås
Vitnäbbad islom
Vittrut
Ägretthäger
Ängshök
Ängspiplärka
Ärtsångare
Årta