ENAR (f.d. Liran)

UNIKT dataprogram (allt i ett)

för fågelskådare , sportfiskare och andra naturintresserade.

Passa på att skaffa ett alldeles utmärkt program för lagring av fågelobsar, fiskefångster med mera.
Hålla ordning på bilder, ljud, video och text. Få hjälp med artbestämning av fåglar.

ENAR har det mesta du kan önska dig. Innehåller fågeldatabas med drygt 10000 arter (+ drygt 20000 raser).
Europas däggdjur, trollsländor, dagfjärilar och reptiler. Svenska amfibier.

Utbyter data med Svalan. Du kan både skicka och hämta data.

Uppdaterad version "nerladdningssida" 2014-01-04

Välkommen till ENAR !