Fiskefångster statistik

Gör en sökning på det du vill statistik på. T.ex. alla harrar eller alla öringar eller från en viss lokal.

Få ut ett diagram på längdintervaller från en sökning i databasen. Summering av en fisks vikt/antal/längd data