Diagram längdintervall

Gör en sökning på det du vill göra diagram på. T.ex. alla harrar eller alla öringar eller från en viss lokal.