Fångstbilder

Funktion för att koppla bilder eller video till en fångst.

Du sparar dina multimediafiler någonstans på hårddisken och länkar din fångst till din fil. Max 100 filer per registrering. Det finns möjlighet till kategorisering så man kan leta på speciella bilder