Statistik/sammanställning ur sökningen

Man använder sökfunktionen i ENAR för att skaffa sig ett underlag för statistiken som sammanställs årsvis.