Sammanställning kommunkryss

Först väljer man vilka kommuner man vill göra sammanställning på.

En tabell skapas och du fyller den med data genom att trycka på "Kör stat"

Ett diagram över kommunerna kan tas fram