Dubbeltrast / Mistle Thrush (Turdus viscivorus)

Lörudden, 2007
Lörudden, 2013
Lörudden, 2013