Björktrast / Fieldfare (Turdus pilaris)

Håkanstået, 2007
Petersvik, 2008
Violvägen, 2008
Håkanstået, 2009
Sjukhuset, 2010
Håkanstået, 2010
Violvägen, 2010
Lövsund, 2012
Lörudden, 2012
Violvägen, 2012
Violvägen, 2012
Violvägen, 2012
Violvägen, 2012
Violvägen, 2012
Violvägen, 2012
Violvägen, 2012
Violvägen, 2012
Violvägen, 2012
Violvägen, 2012