Gärdsmyg / Winter Wren (Troglodytes troglodytes)

Norra berget, baksidan, 2007
Kullen, 2010
Lörudden, 2013
Lörudden, 2013