Gluttsnäppa / Common Greenshank (Tringa nebularia)

Överturingen, 2009
Överturingen, 2009
Björköviken, 2012
Björköviken, 2012