Gravand / Common Shelduck (Tadorna tadorna)

Beijershamn, 2007
Ölands norra udde, 2007
Almö, 2010
Alvaret, 2012
Eckels udde, 2012