Morkulla / Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola)

Hartsö Enskär, 2004
Lilltjärnkojan, 2013
Lilltjärnkojan, 2013
Brännäs brygga, 2013