Domherre / Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula)

Nisses fågelmatning Södra Berget, 2009
Violvägen, 2010
Åstholmen, 2011
Skottsund, kyrkogården, 2011
Nolby, 2012
Ravansböle, 2012
Ravansböle, 2012
Björköviken, 2012
Violvägen, 2013
Violvägen, 2013
Violvägen, 2013
Violvägen, 2013
Violvägen, 2013
Violvägen, 2013
Violvägen, 2013
Violvägen, 2013
Violvägen, 2013
Violvägen, 2013
Lörudden, 2013