Järnsparv / Dunnock (Prunella modularis)

Åstholmen, 2007
Ännsicklandet, 2007
Violvägen, 2009
Violvägen, 2009
Kungsnäs, Selångers kyrka, 2010
Violvägen, 2010