Alförrädare / Steller's Eider (Polysticta stelleri)

Lörudden, 1984
Hartungsviken, 2008