Gråhakedopping / Red-necked Grebe (Podiceps grisegena)

Tåkern, Glänås, 2010