Svarthakedopping / Horned Grebe (Podiceps auritus)

Sticksjön, 2007
Allsta, 2009
Allsta, 2009
Ängomstjärnen, 2010
Bergsåkerstjärnen, 2011
Bergsåkerstjärnen, 2011
Ängomstjärnen, 2013
Ängomstjärnen, 2013
Bergsåkerstjärnen, 2014