Tretåig hackspett / Eurasian Three-toed Woodpecker (Picoides tridactylus)

Hökberget, 1982
Åstholmen, 2011
Långharsholmen, 2012
Långharsholmen, 2012
Långharsholmen, 2012
Långharsholmen, 2012
Stornäsets reservat, 2013
Stornäsets reservat, 2013