Lövsångare / Willow Warbler (Phylloscopus trochilus)

Beijershamn, 2007
Lörudden, 2009
Violvägen, 2010
Violvägen, 2010
Violvägen, 2012
Bergafjärden, 2012
Hedeviken, 2013
Selångerssjön, campingen, 2013
Selångerssjön, campingen, 2013