Fiskgjuse / Osprey (Pandion haliaetus)

Björköfjärden, Vikarbodarna, 2007
Prästtjärnen, 2008
Skrängstasjön, tornet, 2012
Skrängstasjön, tornet, 2012
Rörsjön, Hedeviken, 2012
Tåkern, Glänås, 2012
Tåkern, Glänås, 2012
Storsjön, södra, 2013