Sädesärla / White Wagtail (Motacilla alba)

Sundsvalls sjukhus, 2007
Lörudden, 2007
Violvägen, 2007
Violvägen, 2007
Vivstavarv, 2009
Kullen, 2010
Stornäset, tornet, 2011
Lörudden, 2012
Långharsholmen, 2012
Långharsholmen, 2012
Långharsholmen, 2012
Violvägen, 2012
Lörudden, 2013
Galtström, hygge efter Långörenväge, 2014
Galtström, hygge efter Långörenväge, 2014