Sjöorre / Black Scoter (Melanitta nigra)

Ånnsjön vid Handöl, 2007
Ånnsjön vid Handöl, 2007
Tjulträsk, 2008
Lörudden, 2012
Lörudden, 2012