Blåhake / Bluethroat (Luscinia svecica)

Storulvån, 2007
Silvervägen fjällen, 2009
Stekenjokk, 2013