Mindre korsnäbb / Red Crossbill (Loxia curvirostra)

Lörudden, 2010
Lörudden, 2010
Lörudden, 2010
Galtström, 2012