Skräntärna / Caspian Tern (Hydroprogne caspia)

Storholmsfläsjan, 2009
Storholmsfläsjan, 2009
Storholmsfläsjan, 2009
Storholmsfläsjan, 2009
Storholmsfläsjan, 2009
Norrstenarna, 2010
Storholmsfläsjan, 2009