Enkelbeckasin / Common Snipe (Gallinago gallinago)

Junibodsand, 2007
Fallåsen, Åmot, 2012
Mingenbäcken, 2014