Spillkråka / Black Woodpecker (Dryocopus martius)

Björköfjärden, Ljusviken, 2009
Björköfjärden, Ljusviken, 2009
Lucksta, 2010
Lucksta, 2010
Stornäset, 2012
Stornäset, 2012
Stornäset, 2012
Lörudden, 2012
Lörudden, 2012
Lörudden, 2012
Lörudden, 2012